8 Ağustos 2012 Çarşamba

Fatıma'nın Eli-Ildefonso Falcones


Fatıma'nın Eli- Ildefonso Falcones


Son zamanlarda okuduğum en güzel tarihi romanlardı.Yazarın kitap ile ilgili çok da araştırma yaptığı belli idi..16 Yüzyıl İspanyasında Morisko denilen Gizli Müslümanlar cemaatinin yaşadığı zorlukları, imkansızlıklar ve haksızlıkları oldukça tarafsız bir şekilde sergileyen bir kitaptı..
Kitabın baş karakteri Hernado Ruiz müslüman bir anne ve ona tacavüz eden babası hristiyan bir babadan dünyaya gelmiştir.Annesi Ayşe'nin babası hamile kalan kızını fakir bir adam olan evlendirebilmek için bir katır verir ve İbrahim'le bir katır karşılığında evlenirler.
Bundan böyle Hernando İbrahimin bitmek bilmeyen nefreti ile boğuşmak zorunda kalacaktır.Yaşamının her döneminde İbrahim tüm acımasızlığı ile Hernando ile uğraşmaya,dövmeye,aşağılamaya devam eder...
Ama kader Hernando'yu yıllar geçtikçe yükseltirken İbrahimi ise korsan olasıya kadar aşağılara da çekecektir..
Asıl mücadele ise,sevdiği kadın Fatıma ile ilgili olandır..Hristiyanların yaptığı katliamlardan birinde onu kızkardeşi sanarak kurtarır ve orada yolları çakışır Fatıma ile kız daha 14 yaşında evli ve bir çocuk sahibidei..Aralarında önceleri masumca bir arkadaşlı sonraları ise çok masum bir aşk doğar..Ama İbrahim de Fatıma'ya göz koymuştur.Onu muhakkak ikinci karısı yapmak gibi niyetide vardır..
Önceleri iki gencin birleşmesinde engel olur,hatta görüştürmez bile..Ama AYŞE oğlunun aşkına yardımcı olarak birlikte olmalarını sağlarsa da.İbrahim tehdit ve zulüm ile Fatıma'yı ikinci karısı yapar..
Hernando ise üvey babasının tüm engellemelerine karşın önce Moriskoların kralının güvenini kazanarak yükselmeye başlar..Kader zamanla onu çok önemli bir adam olmaya itecektir..
Yanlız ne kadar uğraşırsa uğraşsın,devamlı iki din arasında kalmaya devam eder.İsyanlar savaşlar hep Moriskoların aleyhine işlemeye devam etmektedir,bir türlü Osmanlı Sultanından istenen yardım eli uzanmamaktadır.Cemaat gittikçe sindirilmekte hristiyanlığı zorla geçirilmekte,geçmeyenlar katledilmektedir.
Ekonomik olarak da cemaat zorlanmakta en alt işlerde çalıştırılmakta,devamlı zulüm görmekte,katledilmektedir.Bu yıllarca böyle devam eder.Olan hep Morisko halkına olur hatta liderleri bile zevki ve rahatı için Morisko halkına ihanet eder..
Bu isyanlarda İbrahim kralın yanında yükselse de kralın Hristiyanlarla olan savaşı kaybetmesinden sonra gözden düşer..Evce sadece Hernandonun kazancı ile bakılır.Morisko cemaatinin ileri gelenleri Fatımaya akıl vererek boşanmayı talep edebileceiğini söyledikten sonra Fatıma Morisko cemaatinin kadısına başvurup boşanma talep eder.
((Bu arada tüm Moriskolar zorla hristiyanlaştırılmıştır,cemaattekilere zorla şarap içirtilip klisedeki ayinlare gelmeleri klise nikahı ile evlenmeleri sağlanır.Onların inancına göre iki kadınla evlenemeyen İbrahimim ikinci karısı görünüşte Fatıma ile nikahlatılmıştır..))
Bu sayede boşanan Fatıma ile Hernando sonunda evlenirler çok da mutlu olurlar.Ama İbrahim onları ayırmaya yemin ederek intikam yemini eder..Çok mutlu geçen bir dönemden sonra tekrar meydana gelen siyasi çalkantılarla ve İbrahimin tekrar ortaya çıkması ile Fatımayı Hernandodan olan çocukları ile birlikte ve Ayşele kaçırtır.Yıllarca bir eşkiyenın yanında çalışarak yükselip çok zengin bir korsan haline gelmiştir.Parasını Hernando ve ailesini bulmak için harcamaktan hiç çekinmez..Onları bulur da hatta Hernando'nun annesini geri gönderip ona haber gönderir ama Fatıma ona kocasına çocukları ile birlikte öldüğünü söylesini ister.Çünkü İbrahimin onu öldürmesinden korkmaktadır..
Annesi da aynen Fatımanın dediğini yapıp onun eşkiyalar tarafından öldürüldüğünü (eski bir düşmanı ubeyd)söyler.Bundan sonra Hernando için çok acı yıllar başlamıştır.
Yıllarca kendine gelemez karısının katili bildiği Ubeydin cezasını kendi eliyle verememek onu mahveder..
Şartlar onu daha sonra yıllar önce onu iç oğlanlığa isteyen Barrax adlı adamdan hayatını kurtardığı Monterreal Dükü ile yolları tekrar kesişti..Dük ona çok büyük ayrıcalıklar ve HAKLAR TANIR...
Bu iltimas sayesinde Hernando çok büyük ayrıcalıklarla Dükün kütüğphanesine kadar ulaşarak,Daha önce sığındığı bir kliseden rastlaltı sonucu bulduğu Barnabas İncilinin kopyasını çıkarmaya başlar.Bu yıllarca sürer bu esnada hristiyanlarla yakınlığından dolayıda cemaati tarafından,hatta annesi tarafından rededilir..

İşte Fatımaının Eli hakkında ki önemli ayrıntılar.daha fazlasını kitaptan okuyum şimdiye kadar okuduğum en güzel tarihi romanlardı.Bu romanda her türlü duyguyu bulabilirsiniz.Tarihsel ayrıntıyı da.Yanlızca yazar ilk kitabı gibi yaptığı araştırmalarıın kaynağını yazmamış.Ama bunların bence gerçek olduğu belli...
Müslümanların,inançlarını,adetlerini,geleneklerini çok güzel araştırmış..Öyle duygusal öyle gerçekçi yazmış ki sanki olayları bizzat yaşadım..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder